Gemeenschap

Gemeenschap

Stichting Dynamic Arts werkt aan de groei van een creatieve talenten gemeenschap. Hierin worden jongeren gestimuleerd om hun persoonlijke talenten te ontwikkelen en deze in te zetten in de maatschappij. De stichting kaart maatschappelijke jeugdproblematiek aan en werkt aan oplossingen. Dit gebeurt onder andere door verbindingen te leggen tussen diverse gemeenschappen met projecten en evenementen die een sociale impact maken. Met deze projecten wil de stichting creativiteit, ontmoeting en positiviteit onder jongeren stimuleren.

 

Evenementen
Stichting Dynamic Arts organiseert evenementen gericht op sociale en culturele cohesie. De stichting wordt vaak benaderd door organisaties en evenementen om jongerenprogrammeringen te verzorgen. Bij deze evenementen kan de stichting verschillende rollen in nemen op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak. Binnen de evenementen biedt de stichting ruimte aan jonge talenten om samen te werken met professionals uit het (inter-)nationale netwerk. Hier begint de doorstroom van talenten richting de maatschappij.

Projecten
De stichting zet artiesten in om jongeren te inspireren via educatieve projecten. Met de projecten werkt Dynamic Arts aan sociaal maatschappelijke thema’s, dilemma’s en problemen. Veel van de projecten komen tot stand aan de hand van gesignaleerde uitdagingen of op aanvraag van externe partijen zoals gemeenten of welzijnsorganisaties. Binnen de projecten wordt er gekeken naar factoren als innovatie, impact, duurzaamheid en verbinding.

Kruisbestuiving
Projecten van Stichting Dynamic Arts zijn herkenbaar aan de grote mate van kruisbestuiving. Uitwisseling tussen verschillende domeinen, culturen, kunsten & doelgroepen met als doel elkaar te versterken. Hierdoor heeft de stichting de afgelopen jaren een betrouwbare achterban opgebouwd. Deze achterban bestaat voornamelijk uit jongeren en kunstenaars en wordt betrokken bij projecten en evenementen van de stichting. Via deze achterban zijn ambassadeurs geworven die zich ook weer inzetten voor de stichting. Een voorbeeld hiervan is Masters @ Work.

Masters @ Work
Bij Masters @ Work draait om het koppelen van creatieve professionals aan het werkveld. Dit kan zijn voor talent educatieve trajecten, exposities, showcases, lessen, workshops, lezingen, cursussen of andere vormen waarin het creatieve werk komt. De masters worden gevraagd om hun expertise te delen, projecten te begeleiden, derden te adviseren, groepen te verbinden of jongeren te coachen. Lees hier meer over diverse talenten waar Dynamic Arts mee werkt.

Online
Stichting Dynamic Arts is actief in de digitale leefwereld van jongeren. Via de online kanalen bereikt de stichting een grote doelgroep en wordt contact met de stichting laagdrempelig gemaakt. Steeds meer leer- en contactmomenten met jongeren gebeuren via online werk. Met Dynamic Arts online wil de stichting laten zien wat voor talent er aanwezig is in de regio en mensen inspireren om mee te doen. Dit gebeurt via foto, video, podcast en een app gemaakt door jonge kunstenaars.  De stichting zet de online kanalen in om het regionale creatieve activiteiten aanbod voor jongeren in kaart te brengen en talenten te verbinden.

Activiteiten zoeken