Jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie

Stichting Dynamic Arts werkt in samenwerking met Stichting Versa Welzijn aan het jongerenwerk in de Gooi en Vechtstreek. Jongerenwerkers fungeren als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor jongeren. Het doel van jongerenwerk is het bereiken van jongeren, luisteren naar hun wensen en ze in hun kracht zetten. Met als uitgangspunt, beter voorkomen dan genezen. Investeren in jongeren is preventief werk waarmee problemen op latere leeftijd voorkomen worden. Het jongerenwerk bestaat uit outreachend werk op straat en locatie gebonden activiteiten. Via het jongerenwerk komt Dynamic Arts jaarlijks in aanraking met vele honderden jongeren. De stichting biedt plekken aan jongeren waar zij zichzelf kunnen uiten en hiervoor waardering ontvangen van de samenleving.

In Laren, in een oude basisschool, bevindt zicht het kunst educatieve jongerencentrum Dynamic Arts. Dit jongerencentrum is een broedplek van vrije expressie en creatieve ontplooiing voor jongeren. Het jongerencentrum vormt het hart van het jongerenwerk in Laren en is een thuisbasis voor veel jongeren uit de buurt.

Preventieve voorveld
Jongerenwerk valt politiek gezien onder het preventieve voorveld van sociaal domein. Dit gaat over preventie van eventuele jongeren problematiek, zoals: overlast, vandalisme, uitsluiting, vervuiling, stress, depressies, eenzaamheid, geweld, bedreigingen, racisme en meer. Vanuit het jongerenwerkteam worden dergelijke problemen gesignaleerd en geanalyseerd hierna wordt er gezicht naar efficiënte en duurzame oplossingen. Afhankelijk van de problematiek kunnen er verschillende methodieken worden ingezet, zoals: mediation, coaching, groepsgesprekken, interventie, talentontwikkelingstrajecten en campagnes. In sommige situaties zijn de problemen van jongeren al verder gevorderd en wordt er doorverwezen naar een passende instantie uit het zorg netwerk. De jongerenwerker kan de jongere begeleiden om de juiste hulp te krijgen bij de problematiek die er speelt. De zorg instanties kunnen waar nodig verder gaande hulp aanbieden.

 

 

Outreach
Een belangrijk onderdeel van jongerenwerk is outreachend werken. Dit houdt in werken op straat en op plekken waar veel jongeren samenkomen. Denk hierbij aan scholen, (sport-)verenigingen, BSO’s, dorps evenementen en meer. Hier wordt er contact gelegd met jongeren, met als doel ze te inspireren, te luisteren naar hun wensen en ze te begeleiden naar plekken waar ze terecht kunnen om zichzelf te uiten en te ontwikkelen. Voor Stichting Dynamic Arts betekent outreachend werken ook samenwerkingen aangaan met organisaties die met jongeren werken en met jongeren groeien, ontstaan er nieuwe mogelijkheden en wordt het sociale vangnet voor de jongeren vergroot. Wil je meer weten over het regionale jongeren werk, klik dan hier.

Speciale doelgroepen
Stichting Dynamic Arts zet zich in voor de zelfredzaamheid van speciale doelgroepen. De stichting heeft voor de volgende groepen projecten opgezet:

  • Jonge mantelzorgers
  • Eenzame jongeren
  • Jongeren met autisme
  • Jongeren in (gesloten) jeugdzorg
  • Statushouders
  • Jongeren zonder werk
  • Hangjongeren

Activiteiten zoeken