Over ons

Stichting Dynamic Arts

Stichting Dynamic Arts streeft naar een inclusieve samenleving, waarin sociale duurzaamheid een essentiële rol speelt. Stichting Dynamic Arts heeft als doel om het regionale platform te zijn voor jongerencultuur & urban arts. Dit gebeurt via jongerenwerk, talent educatie en werk in de gemeenschap.

Sociale kunst voor duurzaam geluk

Sociale kunst is kunst gericht op zelfontplooiing en ontwikkeling van het sociale bewustzijn. Vanuit Stichting Dynamic Arts wordt gewerkt aan een cultuur waarin creatieve expressie al vroeg wordt aangeleerd en de ontwikkeling hiervan gestimuleerd wordt voor alle leeftijden. Een cultuur waarin jongeren de dagelijkse stress en problemen kunnen loslaten via expressie en creativiteit. Een cultuur waar jongeren hun talenten kunnen inzetten om de samenleving mooier en inclusiever te maken. Een inclusieve maatschappij waar iedereen zich thuis voelt ongeacht leeftijd, ras, geslacht, seksualiteit, kleur, godsdienst en taal. Jongeren hebben de toekomst, als jongeren de ruimte en begeleiding krijgen om hun creatieve capaciteit door te ontwikkelen kunnen zij deze toekomst heel mooi maken.

Aanpak

Jongeren kunnen tegenwoordig al op jonge leeftijden in aanraking komen met eenzaamheid, burn-outs en depressies. Factoren als stress, spanning en verveling zijn grote oorzaken van onrust, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Iedereen kan negativiteit ervaren, maar de vraag is hoe hier mee om te gaan. Blijven we hiermee leven, of leren we al vroeg waar onze individuele krachten liggen en hoe we deze, en hiermee onszelf, positief kunnen ontwikkelen?

Stichting Dynamic Arts creëert sociaal veilige omgevingen vol creatieve inspiratie. In deze omgevingen worden jongeren getriggerd om hun talent te ontdekken en hiermee aan de slag te gaan. Dynamic Arts verzorgt educatieve trajecten voor de verdieping, waarna de jongeren zelf kunnen gaan creëren. Na de creatie wordt het werk gedeeld in de gemeenschap. Stichting Dynamic Arts hanteert de volgende 5 kernwaarden:

  • Sociale Veiligheid
  • Inspiratie
  • Educatie
  • Creatie
  • Delen

Kernwaarden

Sociale Veiligheid

Stichting Dynamic Arts creëert creatieve omgevingen die draaien om positieve ontmoetingen, samenkomen en uitwisseling. Op deze plekken worden vriendschappen geboren en leren de jongeren om samen te werken, ook als dat soms moeilijk lijkt. Uitsluiting, racisme, discriminatie worden bij Stichting Dynamic Arts niet getolereerd, iedereen is welkom! Belangrijk aan een Dynamic Arts omgeving is dat er ruimte is voor ontspanning en het zijn van jezelf. Er staat altijd een luisterend oor voor je klaar. Je kan je problemen, stress en zorgen loslaten door middel van expressie. Dit kan expressie zijn via een gesprek, maar ook via kunst of sport. Als er verdergaande hulp nodig is kan de stichting doorverwijzen naar het regionale zorgnetwerk.

Inspiratie

Stichting Dynamic Arts wil jongeren uitdagen om aan de slag te gaan met hun talent. Dit doen zij door jongeren op creatieve manieren te triggeren om uit hun comfortzone te stappen en nieuwe dingen te proberen. De stichting gelooft dat inspiratie een sleutelelement is in het creatieve ontwikkelingsproces en in het ontwikkelen van een passie. De stichting is aanwezig in de leefwereld van de jongeren, met als doel ze te motiveren tot actie. Creatieve inspiratie is laagdrempelig, toegankelijk en motiverend. Het is iets wat je moet ervaren, soms door te kijken, soms door te luisteren en soms door te experimenteren. Het krijgen van inspiratie kan overal gebeuren zoals op school, op straat, op feestjes of online, kortom op alle plekken waar Dynamic Arts aanwezig is.

Educatie

Stichting Dynamic Arts verzorgt talent educatie voor jongeren en kunstenaars. Talent educatie is educatie gebaseerd op individuele talenten en intrinsieke motivatie. Jongeren worden empowered om zelf te kiezen wat zij willen leren en krijgen hierin professionele begeleiding. De stichting streeft naar kunst educatieve leer- werkomgevingen waar gewerkt wordt met creatieve workshops, lessen en coaching. Deze educatieve trajecten draaien om groei, kennisvergaring, verdieping, skills verbeteren en zelfredzaamheid in de maatschappij. Voor de kunstenaars die al langer bezig zijn worden er peer- 2-peer trajecten aangeboden waarin zij leren hun vaardigheden te verbreden en in te zetten in zowel maatschappelijk als educatief werk.

Creatie

Creatie draait om het uiten van jezelf en het produceren van eigen en/of gezamenlijk werk. Soms met een concreet doel, en soms vanuit een oprecht gevoel. Bij Stichting Dynamic Arts is er altijd ruimte om nieuwe dingen te proberen in een omgeving waar het ‘okay’ is om fouten te maken en hiervan te leren. In deze leer- werk omgeving word je niet afgestraft op deze fouten, maar wel gemotiveerd tot verbetering. Het creëren van eigen werk, of samen met vrienden, is een van de leukste onderdelen van talentontwikkeling. Het moment dat je eigen werk kan maken en je een eigen stijl begint te ontwikkelen groeit de waarde van deze activiteit. Alles wat je tot nu toe geleerd en gezien hebt en alles wat je geïnspireerd heeft kan je nu tot uiting brengen in je eigen kunst. Denk aan nummers, albums, shows, fashion, mooie foto’s en filmpjes, nieuwe dansmoves, kunstwerken en eigen projecten.

Delen

Nadat het eigen werk gemaakt is, is het tijd voor het sociale aspect van de kunst, het delen. Het gemaakte werk wordt online en in real life naar buiten gebracht. Dit kan gaan via optredens, exposities, muziek releases, wedstrijden, battles, social media en meer. Door het delen van eigen werk, word je ook deel van de gemeenschap. Hierdoor wordt het netwerk van de jongeren verbreed en de maatschappelijke positionering versterkt.

Tijdlijn