Bende van Talente

Het project Bende van Talente staat in het teken van talentontwikkeling en ontwikkeling van de visie op de samenleving.  Samen met de workshopmasters zorgen we voor een positieve, open en veilige leeromgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een omgeving waar men vrij is om te onderzoeken, te ontdekken, fouten te maken en hiervan te leren. Jongeren leren tijdens Bende van Talente hun gedachtes en gevoelens op diverse creatieve manieren te uiten en zo mee te doen met het maatschappelijke gesprek tijdens de workshops.

De workshops worden ondersteund door lokale gemeenten, lokale partners en culturele instellingen.

Workshops
De workshops vormen het centrale punt van het project Bende van Talente. De workshops worden begeleid door professionele workshopmasters die de skills van de jongeren naar een hoger niveau tillen. Het project staat in het teken van each one teach one. De kennisoverdracht van professionals naar de jongeren is van belang om de ontwikkeling van de jonge talenten te bevorderen. Zodat de jongeren de aangeleerde skills ook zelf weer kunnen doorgeven aan hun omgeving.

We willen de jongeren niet alleen op creatief vlak iets bij brengen, maar ook op maatschappelijk vlak en hoe zij naar de wereld kijken. Hoe kunst kan bijdragen aan het versterken van een eigen stemgeluid. De jongeren zijn op deze manier bezig met talentontwikkeling en ontwikkeling van hun visie op de samenleving. Jongeren leren hun gedachtes en gevoelens op diverse creatieve manieren te uiten en zo mee te doen met het maatschappelijke gesprek tijdens de workshops.

Afsluiting 
Om de jongeren een platform te bieden waar ze hun talenten kunnen laten zien, sluiten we de workshopweek af met een gepaste eindevent. Hiervoor kijken we vooral naar de volgende elementen:

  • Lokale culture instelling. In dit project zien we het belang in van een lokatie waarbij we verbinding kunnen leggen met de jongeren en de lokale culture instelling. Denk hierbij aan een museum, bibliotheek, poppodia of kunstgalerij.
  • Bekende artiest. De jongeren worden in de workshops begeleid door professionele workshopmasters om hun skills naar een hoger niveau te brengen. Voor het eindevent zorgen we ervoor dat er een bekende artiest aanwezig is om feedback te kunnen geven op de skills van jongeren en het eindevent afsluit met een eigen performance.

Activiteit zoeken