Zakelijk

Bestuur & Directie

Het bestuur van Dynamic Arts bestaat uit bestuursleden die zich vanuit diverse velden van expertise onbezoldigd inzetten om de stichting optimaal te laten functioneren. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen voor een bestuursvergadering. In deze bijeenkomsten worden ontwikkelingen besproken en koers bepaald voor de komende periode. De voorzitter en directie overleggen regelmatig over de huidige stand van zaken. De dagelijkse werkzaamheden van Stichting Dynamic Arts staan onder leiding van de directie. De directie werkt dagelijks met een team van vrijwilligers, stagiaires en ambassadeurs om de doelen van de stichting te realiseren.

Bestuur

  • Kim Tawjoeram (voorzitter)
  • Frank PA Smit (penningmeester)
  • Marco de Groot (secretaris)
  • Bryan Druiventak (lid)

Directeur

  • Sean Bogaers

Beloningsbeleid

De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Downloads

Hieronder staan alle gegevens die verplicht openbaar dienen te zijn in het kader van de regelgeving ANBI.

  • Beleidsplan 2020 – 2024
  • Jaarbalans 2019
  • Kijk hier voor de algemene voorwaarden.